Preventivní prohlídky, očkování, přehledy, ceníky

Co nabízíme


Standardně (tj. bez placení, plně hrazeno zdravotní pojišťovnou)
Léčebnou a preventivní činnost praktického lékaře pro děti a dorost, očkování dle očkovacího kalendáře, poradenskou činnost, součinnost a spolupráci s předními ambulantními specialisty všech oborů. Naše zařízení má smlouvu se všemi ZP, kromě ZP Škoda a ZP Medea.V nutných případech ošetříme samozřejmě pacienta jakékoli pojišťovny bez nároku na honorář.

Mimo tento rámec, bez úhrady ZP, ale pro naše pacienty rovněž zcela zdarma
Nabízíme vyšetření 10ti parametrů  z moče analyzátorem Laura-Smart,vyšetření na  přítomnost viru EBV (virus infekční mononukleosy) a přítomnost streptokoka A  ve výtěru z krku (k léčbě streptokokové anginy či spály) – to vše s výsledkem na počkání (max do 10ti minut). Takto máme možnosti ihned nasadit adekvátní léčbu bez nutnosti někdy zdlouhavého čekání na výsledky z laboratoře, současně maximálně cílenou. Antibiotika tedy používáme opravdu jen v případech, kdy jsou nevyhnutelná. Chráníme tím naše pacienty před zbytečným zatížením medikamenty.

Nadstandardně (t.j za úhradu)
Provádíme aplikaci náušnic, očkování nezahrnuté v očkovacím kalendáři, homeopatii, návštěvní činnost po dohodě(nevztahuje se na návštěvy u novorozenců).

Kromě toho lze u nás objednat a zakoupit jakoukoli očkovací látku k očkování nepovinnému (a to nejen pro děti, ale i pro dospělé, např. „pro celou rodinu“).

Pro pacienty u nás registrované nabízíme očkování za  nejnižší cenu, ve které je již zahrnut poplatek za aplikaci.

Rovněž lze u nás zakoupit speciální kosmetiku pro novorozence, kojence, alergiky i jinak citlivé jedince zn. Vitella.


Preventivní prohlídky


První prohlídka je při převzetí novorozence do péče a dále dle domluvy 9x v prvním roce života, v 18 měsíci a  dále v každém lichém roce dítěte. U chronicky nemocných či handicapovaných dětí mohou být prohlídky častější.

Při prohlídkách  aktualizujeme a dáváme do kontextu údaje rodičů o nemocích v rodině, o eventuelních proběhlých chorobách dítěte, případně trvalé léčbě. Pak  hodnotíme antropometrické údaje /výška, hmotnost, obvod hlavy, hrudníku/ , smyslové vnímání,stav výživy a celkový interního nález, nakonec  také psychický a motorický vývoj.

Se závěrem seznámíme rodiče, v případě nálezu odchylek od správného vývoje dítěte předáme doporučení a kontakt na další odborníky.

Ke každé preventivní prohlídce od 3 let dítěte doneste s sebou moč.

Pokud je prohlídka spojena s očkováním (v 5ti letech), doporučujeme rodičům dítě na očkování připravit.


Očkování


Naše zdravotnické zařízení je stoupencem vysoké proočkovanosti dětí a mládeže a v tomto duchu stále osvětově působí.

V případě Vašeho zájmu o očkování, která nejsou nařízená státem v povinném očkovacím kalendáři, Vám sami obstaráme očkovací látku za nejnižší dostupnou cenu. Odpadá Vám tak starost a cesta k lékaři pro recept a do lékárny, dále zodpovědnost za správné uchování očkovací látky v termotašce při transportu a následně u Vás v lednici.


Ceníky očkování a ostatních zdravotních služeb


Ceník zdravotních výkonů fyzických osob, cizinců a právnických osob


Vyšetření pro sportovní činnost  700Kč
Nutno u výkonostních sportů před prohlídkou zajistit vyšetření klidového EKG u dětského kardiologa a na prohlídku se objednat předem.

Potvrzení k nástavbovému studiu, studiu na střední škole

Vysoké škola, univerzita – 1 příhláška 150 Kč, každá další 50 Kč

Potvrzení před nástupem do jeslí, mateřské školy  100 Kč

Vyšetření pro potravinářský průkaz  150 Kč

Výpis z dokumentace na vlastní žádost  200 Kč

Výpis z dokumentace pořízený týž den (po ordinační době)  1000,- Kč

Vyšetření pro žádost o řidičské oprávnění  400 Kč

Potvrzení pro dětskou rekreaci, tábor  100 Kč

Vyplnění úrazu, pojistky, bolestného  200 Kč

Vyšetření pro zbrojní průkaz  300 Kč

Vyšetření pro svářečský průkaz   300 Kč

Duplikát dříve vydaných tiskopisů nebo očkovacího průkazu  50 Kč

Kopírování – 2 Kč za stránku, 250Kč za půl hodiny práce lékaře

Aplikace náušnice propíchnutím 1 boltec  100 Kč, 2 boltce 200 Kč

Nastřelení náušnic – piercer – 300 Kč za 1 ucho včetně náušnice. Náušnice můžete vybrat.Ceník nepovinného očkování

Boostrix  záškrt,tetanus, dávivý kašel 800 Kč, potřeba 1 injekce

Bexsero   meningokok typu B, 2200 Kč, potřeba 2-3 injekce dle věku

Trumenba  meningokok typu B,pro děti od 10ti let, 2500,- Kč, potřeba  2 injekcí

Cervarix   rakovina děložního čípku /ochrana proti dvěma typům HPV viru/ 1750 Kč, potřeba 2-3 injekce v závislosti na věku

Gardasil    ochrana proti 4 typům  HPV viru + condylomata 2200 Kč, potřeba 2-3 injekce  v závislosti na věku

Gardasil 9 dtto  ochrana proti 9 ti typům HPV viru  3800 Kč – 2-3 injekce v závislosti na věku

Encepur pro děti  klíšťová encefalitida děti 1000,- Kč, potřeba 3 injekce

Encepur pro dosp.  klísťová encefalitida dospělí 1100 Kč, potřeba 3 injekce

FSME_IMMUN   klíšťová encefalitida – děti 1000 Kč, potřeba 3 injekce

FSME-IMMUN    klíšťová encefalitida – dosp. 1100 Kč, potřeba 3 injekce

Vaqta paediatric  hepatitida A,1200 Kč, potřeba 2 injekce

Havrix 720 hepatitida A, 1200,- Kč, potřeba 2 injekce

Nimenrix  meningokok A+C, Y,W , 1600 Kč, potřeba 1 injekce

Menveo   meningokok A, +C+Y,W 1600 Kč  potřeba 1 injekce

Priorix-Tetra   zarděnky, spalničky, příušnice, planné neštovice 1700 Kč, potřeba 2 injekce

Prevenar 13  13 typu pneumokoka, 1550 Kč, počet injekcí závisí na věku dítěte,

Vaxneuvance   15 typů pneumokoka, 1900 Kč, počet injekcí závisí na věku dítěte

Varilrix  planné neštovice 1600 Kč, potřeba 2 injekce

Synflorix  1150 Kč, potřeba 1-3 injekce dle věku

Rotarix  rotavirové infekce 1600 Kč, potřeba 2 ampulky

RotaTeq  dtto 1100 , potřeba 3 ampulky

Vaxigrip tetra  chřipka, 550 Kč, potřeba 1 injekce nebo 2 injekce v závislosti na věku

 

Ceník aktualizován 1.1.2023

Cena očkování zahrnuje cenu očkovací látky a cenu za aplikaci. Upozorňujeme, že cena očkování  se může v závislosti na vývoji cen na trhu měnit. Ceník budeme průběžně aktualizovat.

Vzhledem k tomu, že i finanční příspěvky jednotlivých zdravotních pojišťoven se mohou v průběhu roku měnit,anebo jsou časově omezené či jinak podmíněné, doporučujeme rodičům vždy ověřit aktuální situaci přímo na pobočce zdravotní pojišťovny.