Naše společnost FluPed s.r.o. a pracovníci

Naše společnost FluPed s.r.o

Je nestátní zdravotnické zařízení se zaměřením na praktické lékařství pro děti a dorost.
Nabízí léčebnou a preventivní péči pro děti od narození do 19ti let včetně.


Od 1. 2. 2016 provozujeme 2 ordinace: První (původní) na adrese Jižní 13, Olomouc – Slavonín,
druhou (novou) na adrese Fischerova 9, Olomouc – Nové Sady.


Naše společnost má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami včetně komerčního pojištění pro cizince.
(aktivně hovoříme anglicky, rusky,pasívně polsky).


STÁLE PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY. PODROBNĚJI VIZ REGISTRACE.


Poskytujeme

Užíváme klasickou medicínu, v individuálních případech v kombinaci s homeopatií a bylinnou léčbou.

V rámci klasické medicíny poskytujeme:

 • léčebnou péči pro děti a dorost do dovršených 19-ti let věku
 • preventivní péči pro děti a dorost do dovršených 19-ti let věku

Očkování povinné

 • očkování nadstandardní
 • očkování do zahraničí
 • odběry krve a dalšího biologického materiálu přímo v ordinaci, denně svoz vzorků do laboratoří
 • CRP analýza (metoda která pomůže na místě odlišit bakteriální nebo virový zánět v těle a tedy potřebu nasazení antibiotik)
 • analýza moči (metoda která přímo v ordinaci pomůže stanovit diagnózu),
 • léčebnou a preventivní péči o cizí státní příslušníky
 • laktační poradenství,výživové poradenství, dietetika
 • zdarma zapůjčujeme kojenecké váhy a inhalátory!
 • aplikace náušnic  klasickou cestou vpichem nebo nastřelením (systém STUDEX)Aktuality

Podívejte se, co je u nás nového.

Rady pro vás

Rychlá pomoc i přehled doporučení.

Naši pracovníci


MUDr. Blanka Flugerová
Vedoucí praktický lékař pro děti a dorost a jednatel společnosti FluPed s.r.o
Absolvovala v r. 1994  2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (fakultu dětského lékařství). Zúčastnila se dvou zahraničních stáží – ve švédském Jonkopingu a německém Trieru. Po promoci působila několik let v okresní nemocnici v Šumperku na dětském oddělení u lůžka, v příjmové ambulanci i na novorozeneckém oddělení. Má praxi i z oboru hematologie a transfůsní medicína. Po atestaci z oboru pediatrie odešla do Olomouce, kde působila na několika  dětských obvodech jako dlouhodobě zastupující PLDD . Od r. 2OO5 pracovala 2 roky jako PLDD ve Vyškově. V r. 2OO8 převzala praxi po MUDr. Anně Dvořákové . Pravidelně se vzdělává, každoročně se účastní  několika kongresů i jiných vzdělávacích akcí po celé republice. Aktivně se podílí na zajištění služeb dětské pohotovosti ve FN Olomouc. Je vdaná, má 3 děti.


MUDr. Ivo Fluger, PhD
Anesteziolog a jednatel společnosti FluPed s.r.o
Absolvoval v r. 1994 1. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia i po promoci se zúčastnil několika zahraničních stáží (Jonkeping – Švédsko, Trier – Německo, Barcelona  -Španělsko) a praxí ve fakultních nemocnicích –V pražském IKEM, nemocnice U sv. Anny Brno. Po promoci  pracoval 6 let jako anesteziolog  v okresní nemocnici v Šumperku a na Záchranné Službě Šumperk. V r. 2000 pomáhal zakládat nově vznikající kliniku Kardiochirurgie ve Fakultní nemocnici Olomouc, kde pracuje dosud. Současně pracuje též na oddělení akutního příjmu (Emergency) a věnuje se vědecké činnosti. Pro naši společnost pracuje jako soukromý anesteziolog ve vybraných smluvních zařízeních.


Olga Šnajdrová

Zdravotní sestra ve společnosti Fluped s.r.o.

Absolvovala střední zdravotní  školu v Olomouci, po absolutoriu pracovala 3 roky ve fakultní nemocnici v Olomouci na oddělení orthoedickém a  očním, poté 2 roky v USA. Po návratu začala pracovat nejprve na orthodoncii a pak jako dětská sestra v ordinaci PLDD nejprve u MUDr. A Dvořákové, nyní ve FluPed s.r.o. Neustále se vzdělává na seminářích pořádaných po celé republice. Je vdaná, má 2 děti.MUDr. Jana Sýkorová

Dětský lékař ve společnosti FluPed s.r.o

V roce 2009 absolvovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Jako lékařka pracovala několik let v Nemocnici Přerov na dětském lůžkovém oddělení, v dětské a nefrologické ambulanci a na novorozeneckém oddělení. Dále působila v několika ambulancích PLDD jako zastupující lékařka, podílela se na zajištění LSPP. Pravidelně se vzdělává, každoročně se účastní několika odborných kongresů. Je vdaná a má 2 děti.

Lenka Hampelová

Zdravotní sestra ve společnosti FluPed s.r.o

Vystudovala střední zdravotní školu, prošla mnoha praxemi v nemocnici i v ambulancích. Ráda sportuje a věnuje se dětem i ve volném čase. Je vdaná, má 3 děti.